Grönt Liv

Uppsala Universitet, Föreläsning om Stadsodling Foto: C.O.
Odlingsworkshop, Uppsala 2014 Foto: M.O.
Designövning, Damm på Stockholms Universitet. Studentarbete 2016 Foto: M.O.
Skogsträdgårdsworkshop, 2019 Stockholms Universitet Foto: C.O.

Föredrag

Välkommen! Vi på Grönt Liv kan erbjuda ett rikt utbud av föredrag mellan 45 minuter till 3 timmar. Vi erbjuder även workshops och till exempel Designövningar, som inslag i en befintlig kurs.