Grönt Liv

Aktuella kurser

PRAKTISK KURS I SKOGSTRÄDGÅRD OCH PERMAKULTURLIV, 9 HELGER 2021. Inga förkunskaper krävs. Anmälan senast 28 April. Boka via mail.

Kursbeskrivning: Kursen består av fyra kunskapsbyggande tillfällen som kommer utmynna i 5 praktiska dagar där vi på riktigt planterar vidare på Rågdalens Skogsträdgård, efter en design som vi tagit fram under kursen. Hela kursen kommer vara utomhus med ett lärande byggt på direkta upplevelser och observationer. Teoretiskt material kommer tillhandahållas för den som även vill utföra självstudier. I mån av tid och intresse kan vi också ha studiebesök på skogsträdgård/permakulturrelaterade platser. Vi kommer utgå från vårt Permakulturhem vilket i sig är ett intressant exempel på vad 12 års permakulturliv för oss har resulterat i.

Kurspris: 3300kr/person. Rabatterat pris: 5500kr/familjepris
Kursdatum: 2, 9, 16, 23 Maj, 6, 13, 20 Juni, 4 Juli, 5 September.

Kursledare är Christian Odberger och Margaretha Odberger som har arbetat med Skogsträdgårdar & Permakultur sedan sin första PDC under 2009. Föreläsare på Stockholms universitet i Miljövetenskap & Stadsodling, gerillaodlare, engagerade stadsodlare & Diplomander i Permakultur.

Covid-19
Genom att hålla kursen utomhus och att bara låta symtomfria elever delta, menar vi att vi kommer kunna hålla en kurs som inom rimliga gränser arbetar för att minska spridningen av Covid-19.

Vad är en Skogsträdgård?
I Skogsträdgården gör man en design lik en naturlig, ung skog där ljuset når ner till markytan så man kan nå skörden. I designen ingår att växterna stöttar varandra (synergi) och skapar ett system som efter mognad blir enkelt att sköta. Det krävs kunskap och eftertanke, samt en förmåga att tänka framåt, man designar nämligen inte en trädgård som kommer se likadan ut med tiden. De flesta plantor är direkt ätbara eller användbara på en rad sätt, det ingår att den som gör Skogsträdgårdens design också vistas här och drar nytta av platsen i ett naturligt samspel. Det finns mycket mer att säga om det, men nu kanske ditt intresse väckts och du får gärna fråga oss om du vill veta mer!


STUDIEBESÖK & VISNINGAR under 2021 i Permakulturträdgården & Rågdalens Skogsträdgård. Se våra kommande datum & Boka på Facebook, via länken nedan. Bekräfta via sms: 0738045039 (Margaretha Odberger)


STADSODLING, PLANERING, MILJÖ OCH HÄLSA, 7,5 hp. (PAUSAD U. 2021) Juni - Augusti 2021, uppehåll i Juli. Öppna föreläsningar. Stockholms Universitet. Ansökan via: www.su.se

Visningar Rågdalens Skogsträdgård

Kurskalender

STUDIEBESÖK & VISNINGAR under 2021 i Permakulturträdgården & Rågdalens Skogsträdgård. Se våra kommande datum & Boka på Facebook, via länken nedan. Bekräfta via sms: 0738045039 (Margaretha Odberger)


STADSODLING, PLANERING, MILJÖ OCH HÄLSA, 7,5 hp. (PAUSAD U. 2021) Juni - Augusti 2021, uppehåll i Juli. Öppna föreläsningar. Stockholms Universitet. Ansökan via: www.su.se